top of page

Om YuBe

Alla har en unicitet som är värd att bli hörd och sedd 

Vår riktning

För att vi ska kunna bygga en hållbar framtid behöver vi kunna mötas i förståelse och samskapande, bortom ålder, ras, bakgrund etcetera. Just där förenar vi världens unga till samverkan, skapar nya vägar till inlärning och bygger broar mellan ny och gammal kunskap.  Vi vill bidra till att våra unga får tillgång till den vishet de besitter och med lätthet kunna vara sin unika röst, för att möta och skapa den hållbara framtid vi vet är nödvändig.

YuBe´s plattform är basen för det nya, välvilliga, entreprenörskapet, källan till innovationer och hållbar förändring. Den är samlingspunkten för allt du behöver för att bli ditt livs unika kreatör. YuBe är en religiöst och politiskt obunden, support- och systembaserade samt transformativ plattform, tillgänglig dygnet runt för barn, ungdomar och deras omgivning som familj och skola. Det är ett komplement utöver det som redan finns för att stärka och stödja barn och unga att utforska sin inre motivation och inspirera till en entreprenöriell lust och drivkraft. 

 

Vi är ett stödjande komplement där nuvarande utbildningssystem inte klarar av att tillhandahålla detta. Vi stödjer föräldrar och skolor, lärare och ledning att bli mer konfidenta i att motivera, stödja och sam-skapa med de unga 

Vi skapar nya vägar och bygger broar mellan ny och gammal kunskap och kommunikation samt mellan företagsvärlden och de unga. För att bygga en hållbar framtid behöver vi kunna mötas i förståelse och sam-skapande.

Vår Plattform

Vår plattform är unik och likt trädens enorma supportsystem, Mycorrhiza, finns YuBe där till support och samverkan för världens barn och undgomar.

Plattformen består av 
- CAMPS OCH EVENTS 
- SOCIAL OCH UTVECKLINGS-BASERAD ONLINE PLATTFORM

- APP

Läs mer om vår plattform
Vår Värdegrund

Vår värdegrund

Basen är att din unicitet är din styrka och livet är din business.

YuBe är en icke kommersiellt finansierad plattform där tillåtande är vad vi utgår ifrån. Med tillåtande menar vi att allt får finnas utan att bli dömt.

  

Värdeord (vi skulle valt 3 men det gick inte så bra). 

 

Benevolence / Välvillighet

Wishing well for all. Creating from a wish to develop and through that give others the chance to expand. 

 

Allowance / Tillåtande

When you and everyone else gets to choose whatever in that very moment with no judgement about it. 

 

Inspiration 

What keeps us going.. Without inspiration there is no motivation to create or act. 

 

Co-creation / Samskapande 

Together with others and nature create something that will expand the idea, the world, the business or all kinds of relationship. From the basis that together is more fun and opens up for more possibilities. 

 

Joy / Glädje

The base of all creation and all business. Without joy, creation is never born.

 

Choice / Val 

Make the choices that will create what you would like to have in your world.

 

Consciousness / Medvetenhet

The umbrella for all the above. The movement that is totally present, follows the energy and will change the future by infinite choice, question, possibility and contribution, over and over again. Without any judgement of the outcome.

Vill du vara med och bidra till en bättre framtid för våra barn och ungdomar?

Vår grundare 

My Södergren är en entreprenör och influencer som rest över hela världen som talare, förändringsledare, fotograf och on camera tränare. Detta och hennes många år som programledare på TV, reporter, producent och projektledare har skapat en unik förmåga att facilitera och inspirera barn, unga och vuxna till att skapa sina liv och leva utifrån sin unicitet, sina talanger och kapaciteter. 

Under åren har My studerat olika tekniker för att kunna bidra till individer och organisationer och deras utveckling.

Senaste tillskottet av yrken är Trädgårdsmästare och hennes önskan är att inspirera och motivera till ett regenerativ skapande, med naturen som läromästare. 

My har bland annat varit programledare och producent på SVT, UR och TV4. Hon har utbildat ledare och analytiker på bland annat Handelsbanken, Nordea, Styrelseakademin med flera, i att vara autentiska framför kameran.

Redan som 12-åring började hon samproducera shower och evenemang och vid 18 års ålder startade hon sitt eget företag.  För 5 år sedan fick hon idén till YuBe, som nu bidrar med att skapa hållbara möjligheter för barn och unga att vara sin unicitet.

"Vi är en succé eftersom ljuset redan tänts i många barns och ungas ögon. Dessa droppar kommer skapa förändring i hela världen, så småningom. Frågan är... hur många droppar behöver falla för att världen ska bli vacker igen? Jag kommer inte ge upp förrän vi är där!"

bottom of page